Project: cartoon illustration for newspaper

Cartoon die wij bedacht en geïllustreerd hebben voor een duurzaamheidskrant.

Conceptschets

Illustratie zwart-wit

Definitieve cartoon

Like what you see?

feel free to contact us